Gemeente Rafaël verhuist naar Cor Ruysstraat 2

Op vragen zoals ‘is er meer’ en ‘wat brengt je leven je’ wil de Gemeente Rafaël graag een antwoord te vinden. Gemeente Rafaël is verhuisd naar het muziektheater aan de Cor Ruysstraat 2 in Rijswijk. Ze zijn een gemeente met visie voor vernieuwing.
Elke zondag komen ze bij elkaar om 10:30 uur om tijd met vrienden te hebben, samen te bidden, samen te zingen en te luisteren naar uitleg over wat er in de Bijbel staat. Info:www.rafaeldenhaag.nl