Spaarpot Gemeente Rijswijk wordt voller

De gemeente Rijswijk voert een solide financieel beleid. De gemeenteraad van Rijswijk gaat op 5 juli de financiële stukken van 2015 goedkeuren. Aan inkomsten kwam binnen € 168.153.000 en € 165.993.000 werd uitgegeven.
Een bedrag van € 2.221.482,- wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Voor het eerste halfjaar wordt € 1.025.350 hieraan toegevoegd.