Voorleescoordinatoren van ZO Kinderopvang gecertificeerd

Afgelopen week zijn 12 voorleescoördinatoren van ZO Kinderopvang gecertificeerd. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de bibliotheek in Rijswijk kregen de medewerkers hun certificaat uitgereikt. De medewerkers volgden de training in het kader van BoekStart in de kinderopvang. Zo Kinderopvang heeft locaties in Rijswijk. Door het opleiden van de voorleescoördinatoren laat ZO kinderopvang zien dat voorlezen een centrale plek krijgt in het dagverblijf. Elke locatie krijgt een leesomgeving met boekjes die geschikt zijn voor baby’s en peuters. Daarnaast wordt er elke dag voorgelezen. De medewerkers zijn hier al tijdens de cursus enthousiast mee aan de slag gegaan. In hun voorleesplan hebben ze alle activiteiten die ondernomen gaan worden vastgelegd.
Onderzoek toont het belang aan van een rijke leesomgeving en het positieve effect van voorlezen op de schoolloopbaan. Ook in de kinderopvang is onderzoek gedaan naar voorlezen, leesbevordering en deskundigheid van pedagogische medewerkers. Hieruit komt naar voren dat BoekStart een effectieve manier is om voorlezen op kinderdagverblijven te professionaliseren. Kindercentra en de bibliotheek zien elkaar als samenwerkingspartners in het (voor)lezen. De bibliotheek brengt de kinderopvang kennis van kinderboeken bij en adviseert bij het bepalen van geschiktheid voor de doelgroep. Interactieve vaardigheden als praten en uitleggen, ontwikkelingsstimulering en interacties tussen kinderen zijn juist met voorlezen en werken met boeken te stimuleren.
In het schooljaar 2016-2017 start een nieuwe training tot voorleescoördinator. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij de Specialist Educatie van de Bibliotheek aan de Vliet, Loes Reichenfeld (lreichenfeld@bibliotheekaandevliet.nl).