Waterberging Hoekpolder gereed voor inzet

Het heeft afgelopen nacht hard geregend en vandaag wordt nog meer regen verwacht. Al dat water moet ergens naar toe. Om eventuele wateroverlast te voorkomen heeft het Hoogheemraadschap van Delfland de waterberging in de Rijswijkse Hoekpolder alvast voorbereid om in geval van nood in te kunnen zetten.

Het vee is uit de polder gehaald en er zijn technische maatregelen getroffen zodat de waterberging direct kan worden ingezet als het nodig is.