Rijswijkers praten in filmpjes over Rijswijk in 2030

Tijd komt en gaat voorbij. De tijd dat vader de krant las in zijn luie stoel is voorbij, de ouwe heer zit met zijn smartphone op de bank, terwijl hij zijn favoriete programma ‘on demand’ bekijkt. Niet gek dat als Rijswijk aan de slag gaat met een stadsvisie voor 2030, hier ook een e-magazine over verschijnt met filmpjes. In de filmpjes laten Rijswijkers ontwikkelingen zien die al plaatsvinden of die men verwacht in Rijswijk. Alle drie de pijlers uit de Stadsvisie 2030 komen aan bod. Deze pijlers zijn: Betrokken inwoners pakken kansen. Groene buitenplaats voor stedelijk wonen. Innovatieve katalysator van de regionale economie. De Stadsvisie wordt nog voor de zomer ter besluitvorming aan het college voorgelegd en na de zomer aan de gemeenteraad.Nieuwsgierig, kijk op: www.rijswijk.nl/nieuws/2016/06/20/stadsvisie-rijswijk-2030-rijswijkers-blikken-vooruit. De huidige wethouders, veel dertigers en opgegroeid met internet, vinden het leuk als u de filmpjes deelt via social media.