Voor een veilig huis: naar Rijswijkse wijkagent Klaar Toet

Op woensdagavond 22 juni is er een informatieavond over inbraakpreventie in Rijswijkse De Compagnie, Geestbrugkade 32. Je bent van harte welkom vanaf 18.45 uur. De avond duurt tot ongeveer 20.00 uur. Wijkagent Klaar Toet vertelt hoe je, zeker met de zomervakantie voor de deur, inbraak kunt voorkomen. Alvast een tip: zet niet op Facebook dat u op vakantie gaat.