Dorcas haalt veel Rijswijkse kleding op voor noodhulp

“Dorcas Nederland kreeg ruim 28 miljoen euro aan giften en goederen voor noodhulp in het Midden Oosten en voor vluchteling uit Syrië, Irak en Afghanistan. In Rijswijk en de regio was dat ruim 25.000 kg ongesorteerde kleding, daarnaast werden 2500 zakken met gesorteerde kleding klaargemaakt en kwam er meer dan 600 euro aan giften binnen in 2015”, vertelt Wim van Dorp van Dorcas. Voor meer informatie: Wim van Dorp, via 070-415 10 13/06-485 25 932.