Pontje over Vliet is niet meer nodig om snel over te steken

De discussie of het roemruchte pontje over de Vliet moet terugkomen, kan worden gesloten. Potentiële gebruikers blijken het pontje vooral ‘leuk’ te vinden, maar niet nodig om over te steken. Of is dat juist de bedoeling? Al eerder werd duidelijk dat de terugkeer van pontje Keereweer 348.000 euro zou gaan kosten. Met een jaarlijks onderhoudbudget van nog eens 145.000 euro. Nu potentiële gebruikers het vooral zouden gebruiken omdat het ‘leuk’ is, zoals uit het laatste onderzoek blijkt, is de vraag wie daar nog zoveel geld in wil steken. Maar zeg ‘pontje Keereweer’ in Rijswijk en de discussie laait weer op.
De discussie of het roemruchte pontje over de Vliet moet terugkomen, kan worden gesloten. Potentiële gebruikers blijken het pontje vooral ‘leuk’ te vinden, maar niet nodig om over te steken. Of is dat juist de bedoeling? Al eerder werd duidelijk dat de terugkeer van pontje Keereweer 348.000 euro zou gaan kosten. Met een jaarlijks onderhoudbudget van nog eens 145.000 euro. Nu potentiële gebruikers het vooral zouden gebruiken omdat het ‘leuk’ is, zoals uit het laatste onderzoek blijkt, is de vraag wie daar nog zoveel geld in wil steken. Maar zeg ‘pontje Keereweer’ in Rijswijk en de discussie laait weer op.

Politieke averij
Het roemruchte pontje houdt de Rijswijkers al jaren bezig, nadat het in 2012 uit de vaart werd genomen na een aanvaring met een binnenvaartschip. Twee passagiers van het pontje, die daarbij overboord sloegen in ijskoud water, konden snel worden gered. Maar de politiek liep wel averij op. Vlak voor het ongeluk was de vaste pontbaas wegbezuinigd, waarna er werd gevaren met minder ervaren krachten.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid, die het ongeval onderzocht, concludeerde dat zowel de gemeente als de exploitant nalatig zijn geweest. Het pontje zou niet terugkomen, was dan ook het besluit van het gemeentebestuur. Maar de discussie laaide steeds weer op. Ook nu er een veelgebruikte, 9 miljoen euro kostende nieuwe fiets- en voetgangersbrug ligt bij de Delftweg en de Huis te Hoornkade in Rijswijk.
Sentimenten niet afgenomen
De sentimenten rond het pontje zijn er niet door afgenomen. Nadat Gemeentebelangen Rijswijk de mogelijke terugkeer tot een van de belangrijkste speerpunten voor de verkiezingen in 2014 had gemaakt, duikt het om de zoveel tijd op in het debat. Hierbij staat voor Gemeentebelangen de ‘verbinding tussen de verschillende wijken’ in letterlijke en figuurlijk zin voorop.

Volgens de laatste enquête zou dat ook nog de enige functie zijn die het pontje kan hebben. ‘Een leuke manier van oversteken bij het winkelen en voor recreatie’, vinden de meeste ondervraagden.

Het gemeentebestuur neemt de conclusies mee in het onderzoek naar de manier waarop zo’n pontje te exploiteren zou zijn. Gedacht wordt aan de inzet van vrijwilligers. De veiligheidseisen zijn intussen wel enorm aangescherpt.
(Bron: AD/HC)