Gemeente Rijswijk in gesprek met Haaglandia

De gemeente Rijswijk is in gesprek met Haaglandia. In deze gesprekken wordt verkend of er mogelijkheden zijn om, voor de periode van een jaar, een gebruikersovereenkomst (huur van de velden) te verlenen. Bovendien loopt er nog de zaak met betrekking tot de exploitatievergunning. Die vergunning werd – destijds – door de burgemeester geweigerd. Het bestuur van Haaglandia ging hier niet mee akkoord en stapte naar de rechter. De rechtbank kwam tot de conclusie dat de burgemeester een nieuwe beslissing moet nemen.
De inhoudelijke afwegingen van de rechter zijn in belangrijke mate van betekenis voor de manier waarop een burgemeester in het vervolg met het verlenen van exploitatievergunningen om zou moeten gaan. Of er sprake zou zijn van een precedentscheppende uitspraak zou de burgemeester in Hoger Beroep moeten gaan. Omdat te doen zou burgemeester Bezuijen van Rijswijk tot 20 juni de tijd hebben, maandag aanstaande dus.

Burgemeester Bezuijen wil echter de verkennende gesprekken met Haaglandia niet onder druk zetten. Hij heeft het College van Rijswijk laten weten dat, indien de verkennende gesprekken leiden tot verlening van een gebruikersovereenkomst (huur velden) voor de duur van een jaar, hij ook bereid is om ook voor de duur van een jaar – onder voorwaarden – een exploitatievergunning te verlenen.
Voorzitter Henk de Haas van Haaglandia, die net is teruggekeerd van vakantie, is benieuwd naar de voorwaarden en heeft goede hoop, dat zijn bestuur er met de gemeente uit gaat komen.
(Bron: Haaglanden Voetbal)