Ouderen in problemen door minder brievenbussen

Veel ouderen hebben geen computer, die zijn aangewezen op de post. Binnenkort moeten ze met hun brief nog verder lopen naar de brievenbus omdat de helft van alle brievenbussen in Nederland verdwijnt. Reden voor raadslid Hennie van der Horst om aan de bel te trekken bij het Rijswijkse college. “Ik zet in op vervangende inzamelingsplekken briefpost bij buurthuizen of ouderencentra, zeker in wijken waar veel ouderen wonen”, aldus het raadslid. De komende jaren zullen ongeveer 10.000 van de 19.000 oranje brievenbussen worden weggehaald. Waar iedere Nederlander binnen de bebouwde kom voorheen binnen 500 meter een brievenbus had, is dat nu binnen 1000 meter.
Raadslid Van der Horst vraagt het college of ze weet dat ‘PostNL begint met weghalen brievenbussen’. “Wat vindt het college dat ouderen, waaronder ook ouderen die minder mobiel zijn, straks honderden meters moeten afleggen om een brief te posten”, stelt ze. Ïk ben benieuwd of ze de mening van fractie van der Horst deelt dat het voor ouderen makkelijk moet blijven om via briefpost contact te blijven zoeken met andere mensen.

Concreet wil ze weten hoeveel brievenbussen er in Rijswijk zullen verdwijnen en waar dit gebeurt. Tenslotte stelt Henny van der Horst dat er vervangende inzamelingsplekken van de brievenbussen voor briefpost komen bij buurthuizen of ouderencentra, zeker in die wijken waar veel ouderen wonen.