Rijswijker Kevin Veerkamp scoort vier keer 10 bij gymnasium examen

De 18-jarige Kevin Veerkamp uit Rijswijk heeft zijn vwo examen op het Rijswijks Lyceum afgesloten met vier tienen op zijn eindlijst. Dat is echter niet zijn enige wapenfeit, hij heeft nog meer opmerkelijke eindresultaten behaald voor zijn vwo-gymnasium diploma. Kevin is sinds 2010 leerling van het Rijswijks Lyceum. Al op de Wethouder Brederodeschool in Rijswijk werd al duidelijk dat Kevin niet zomaar een leerling was, maar een leerling met heel veel capaciteiten. Op het Rijswijks Lyceum is hij gestart in een onderwijsprogramma, speciaal gericht op hoogbegaafde leerlingen. Met ondersteuning van zijn begeleiders op school en zijn ouders heeft Kevin zijn capaciteiten optimaal weten te benutten.
Behalve een 10 voor wiskunde B, natuurkunde, Latijn, en de sinds kort verplichte rekentoets behaalde hij ook nog voor zeven vakken een eindcijfer 9. Kevin behaalde een negen voor de vakken Grieks, Engels, geschiedenis, M&O, economie, scheikunde en biologie.

Voor het vak Nederlands behaalde hij ‘slechts’ een 8. Daar staat dan weer tegenover dat Kevin in een eerder stadium, en op eigen gelegenheid, wiskunde A en Russisch heeft afgesloten met een cijfer 9. Ook heeft hij als extra vak nog wiskunde D met een 9 afgesloten. Kevin heeft dus uiteindelijk in vijftien vakken, inclusief de rekentoets, examen gedaan.

Hoewel de afdeling VWO van het Rijswijks Lyceum, met een gemiddeld eindexamencijfer van een 6,5 na het eerste tijdvak, een prima prestatie heeft neergezet, kan je wel stellen dat Kevin een heel bijzondere prestatie heeft neergezet. Niet enkel voor het Rijswijks Lyceum, wij denken zelfs dat er landelijk geen vergelijkbare prestatie is behaald. Dieuwertje Dekker uit 6 vwo heeft ook een bijzonder mooie prestatie geleverd. Ook zij heeft is cum laude geslaagd. En ook daar zijn we natuurlijk heel erg trots op!