Basisschool in RijswijkBuiten krijgt drie extra noodlokalen

Basisschool De Buit in RijswijkBuiten krijgt tijdelijk drie extra noodlokalen in afwachting van haar definitieve accommodatie. Eind 2016 start hiervoor de bouw. Tot de oplevering van de nieuwe schoolaccommodatie is het huidige tijdelijke gebouw niet groot genoeg. Om te zorgen dat de kinderen wel binnen de wijk naar school kunnen blijven gaan heeft de gemeente Rijswijk gekozen om drie extra noodlokalen bij te bouwen. Voor de realisatie van de drie extra noodlokalen zijn inmiddels de benodigde werkzaamheden in gang gezet. Tijdens de komende zomervakantie wordt hard gewerkt om de drie extra lokalen te plaatsen en gereed te maken voor het nieuwe schooljaar. Het streven van alle betrokken partijen is dat de drie extra lokalen klaar zijn met de start van het nieuwe schooljaar.