Mogelijk gezondheidsrisico in natuurspeeltuinen

Traditionele speeltuinen met een wip en schommels van metaal maken plaats voor natuurspeeltuinen. Ook is Rijswijk zijn er recent een aantal aangelegd. Hier zijn de speeltoestellen van hout en ligt er zand onder. Dat zand kan gezondheidsrisico’s opleveren voor kinderen en zwangere vrouwen. Reden voor BVR-raadslid Juan Carlos Paredes Sanchez hier vragen over te stellen. “Naar aanleiding van het programma van Rob de Geus van 12 juni, blijkt dit zand een enorm gezondheidsrisico te kunnen opleveren, dit is bekend bij de gemeente sinds 2007. Buitenkatten maken gebruik van deze zandondergrond als plek om hun uitwerpselen te deponeren, die de gevaarlijke parasiet toxoplasmose kan opleveren.”, aldus het raadslid van Beter voor Rijswijk. “Het gezondheidsrisico is vooral groot voor kleine kinderen en zwangere vrouwen”.
Naar aanleiding van een ingezonden brief van een bezorgde burger heeft Beter voor Rijswijk de gemeente gevraagd of zij op de hoogte van de gezondheidsrisico’s die met de zandondergrond gepaard gaan. “Wij willen ook weten of er in Rijswijk speeltuinen zijn, waar sprake is van deze ‘gevaarlijke’ zandgrond en als dat zo is sinds wanneer deze kennis er was en waarom er niets mee is gedaan. Ook vragen wij of de gemeente bereid is een onderzoek te plegen naar de gezondheidsrisico’s van deze zandgrond en of met deze grondlaag kan worden gesaneerd