Presentatie Plan Herinrichting Park Hofrust

Donderdag 23 juni om 20.00 uur is in Wijkcentrum Het Oude Raadhuis Laan Hofrust 4, een presentatie van het definitieve ontwerp van het Park Hofrust. Tijdens deze avond vertelt Initiatief Park Hofrust, enthousiaste buurtbewoners, over de vervolgfase; van plan tot realiteit. Afgelopen zijn er al tal van bijeenkomsten geweest met de buurt om wensen op te halen.