Rijswijks Sociaal Akkoord gaat werk scheppen

Iedereen in Rijswijk moet aan het werk kunnen komen. Ook jongeren of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, Rijswijkers die een extra begeleiding nodig hebben of een steuntje in de rug. Woensdag 15 juni is hiervoor een intentieverklaring getekend tussen de gemeente en de BBR, de Rijswijkse ondernemers. Dat moet leiden tot een Rijswijks Sociaal Akkoord en eind van het jaar tot resultaatafspraken. De intentieverklaring werd getekend door de wethouders Björn Lugthart (Sociale Zaken) en René van Hemert (Economische Zaken) en Peter Harteveld, bestuurslid van de BBR. Dit gebeurde bij Drukkerij Quantas aan de Laan van Zuid Hoorn.
Quantes is niet alleen uiterst modern ingericht en uitgerust, maar is ook de pionier op het gebied van Maatchappelijk Verantwoord Ondernemen in de grafische branche. Het is een onderdeel van hun beleid. Dat gaat heel breed. Ze hebben een aardwarmtepomp installatie om CO2 neutraal te kunnen verwarmen en koelen. Gebruik van openbaar vervoer wordt nadrukkelijk gestimuleerd. Maar ook hebben ze al heel lang medewerkers in dienst ‘die een beperking hebben’. “Wij kijken niet naar de gebreken, maar wat ze kunnen. Dat is het uitgangspunt,” benadrukt directeur/eigenaar André Grimbergen. “Voor ons zijn ze heel waardevol en zij zijn heel enthousiast. Een vorm van win-win.”

En daarmee geeft hij het heel exact aan. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en dan praat je over mensen met een verstandelijke beperking of lichamelijke handicap, psychisch kwetsbare mensen, mensen met onvoldoende opleiding of een leerachterstand of langdurig werkzoekenden, zijn heel waardevol, maar hebben net even een steuntje in de rug nodig.

Een lokaal Sociaal Akkoord levert lokaal werkkansen. De BBR brengt in kaart wat de vraag is van de Rijswijkse ondernemers en de gemeente, via het Rijswijks Werkcentrum, moet de medewerkers aanbieden. Er gaat nu een sociaal actieplan komen met afspraken om kansen en mogelijkheden om te zetten in acties en doelen. Met als doel leer- of werkplekken voor jongeren en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.