Geen werk zonder loon

Namens de gemeente Rijswijk tekende wethouder Björn Lugthart woensdag 15 juni het protocol ‘Voorkomen van verdringing en werken zonder loon’. Tevens is er een meldpunt dat verdringing van werk en werken zonder loon signaleert en daar actie op neemt. We hebben het dan over de inzet van onbetaalde vrijwilligers of uitkeringsgerechtigden ten koste van werknemers met een reguliere baan. De vice-voorzitter van de FNV en de wethouders Rijswijk, Den Haag, Delft, Midden-Delfland en Westland tekenden het Verdringingsprotocol in Stadhuis Den Haag.

Met dit protocol wordt recht gedaan aan zowel werkzoekenden als werknemers. Echte banen mogen nooit verdrongen worden door de inzet van mensen die zonder loon werken. En werkzoekenden zouden nooit productief werk mogen verrichten zonder reëel perspectief op betaald werk.

Om de afspraken te kunnen waarborgen, wordt er na de zomer een meldpunt ingericht waar situaties gemeld kunnen worden die niet volgens de afspraken verlopen. Bij het meldpunt kan iedereen die werkverdringing signaleert, aan de bel trekken. Meldingen van werkzoekenden, werknemers en bedrijven worden besproken door een interventieteam, met daarin de gemeente, het UWV, de FNV en waar nodig ook werkgeversorganisaties. Als er aanleiding blijkt te zijn, wordt er vervolgens actie ondernomen om de ongewenste situatie te veranderen en in het vervolg te voorkomen.

Door verschillende ontwikkelingen op de arbeidsmarkt is verdringing een steeds groter probleem. In het sociaal akkoord is afgesproken dat er in tien jaar tijd 125.000 extra banen voor werkzoekenden met een arbeidshandicap bij moeten komen. Toelaatbaar is de invulling van een vacature door iemand met een arbeidshandicap.
Ontoelaatbaar is het ontslag van een werknemer om plaats te maken voor een iemand met een arbeidshandicap.