Plaspoelpolder gaat mee met haar tijd

Bedrijventerrein Plaspoelpolder in Rijswijk veranderde sinds de jaren vijftig continu. Met eerst industriële bedrijven en later grote kantoorgebonden bedrijven. Ook nu is het tijd voor een nieuwe verandering. Van een puur bedrijventerrein wordt het een gebied om aangenaam te werken, wonen en recreëren. De raadsleden werd dinsdagavond 14 juni een nieuwe gebiedsvisie Plaspoelpolder getoond. In het najaar van 2016 moet die zijn goedgekeurd. Eén conclusie is duidelijk, de Plaspoelpolder verandert ingrijpend. In het hart van de ‘nieuwe’ Plaspoelpolder ligt de nadruk op bedrijvigheid, maar aan de rand is ruimte voor wonen en vrije tijd. Kort geleden zijn zes ‘kansloze’ panden opgekocht om te slopen. Deze kavels kunnen nieuw worden ontwikkeld. Andere panden zonder toekomst zullen verdwijnen en ruimte maken voor het uitrollen van de nieuwe gebiedsvisie die de komende tien jaar vorm gaat krijgen.
Het wordt in elk geval uitdagend. Nu hebben we de kans om de Plaspoelpolder weer toekomstbestendig te maken. De randvoorwaarden zijn goed door de gunstige ligging aan de A4, het station op steenworp afstand, maar ook het nieuwe Harbour Village bij de haven en het Wilhelminapark op oogafstand. De nieuwe Plaspoelpolder zal door haar veelkleurigheid van activiteiten ook veel meer een onderdeel van Rijswijk worden

De nieuwe toekomstvisie, waarin ook in input van drie bijeenkomsten met bewoners is verwerkt, ligt nu ter inzage tot en met 21 juli. De raadsleden gaan ook nog met elkaar aan tafel om de visie kritisch te bekijken. Dan maakt het College van B&W een voorstel, dat de gemeenteraad in het najaar van 2016 moet vaststellen.