Rijswijks wethouder Lugthart trekt aan rode bel

De Rijswijkse wethouder Björn Lugthart ondertekent woensdag 15 juni om 11.00 uur het protocol ‘Voorkomen van verdringing en werken zonder loon’. Tevens is er een meldpunt en een interventieteam dat verdringing van werk en werken zonder loon signaleert en daar actie op neemt. Bij het meldpunt kan iedereen die werkverdringing signaleert, aan de bel trekken. Als eerste gemeenten in Nederland tekenen Rijswijk, Den Haag, Delft, Midden-Delfland en Westland met vakbond FNV het Verdringingsprotocol. In het Verdringingsprotocol staan afspraken om verdringing en werken zonder loon te voorkomen. Waarom dit protocol? In de participatiewet staat dat voor het ontvangen van een bijstandsuitkering een tegenprestatie mag worden verlangd, maar dat het verdringen van werk niet is toegestaan.
Ook het volgen van een re-integratietraject mag niet leiden tot het verdringen van banen. Om dit te garanderen hebben de gemeenten Den Haag, Delft, Midden Delfland, Westland en Rijswijk en FNV als eerste in Nederland hier nu duidelijke afspraken over gemaakt.
Het Protocol wordt in Stadhuis Den Haag, Spui 70 ondertekend door de vice-voorzitter van de FNV en de wethouders van genoemde gemeenten