Acht woningen met ondersteuning in Rijswijk voor jongeren

Wethouders Marloes Borsboom en Ronald van der Meij ondertekenden maandag 13 juni het innovatieplan jongerenhuisvesting. Jongerenhuisvesting Rijswijk ondersteunt jongeren die niet in staat zijn zelfstandig te wonen. Jongerenhuisvesting biedt jongeren een steuntje in de rug bij wonen, leren en werken, zodat zij in de toekomst zelfstandig kunnen deelnemen aan de maatschappij. Er zijn acht woningen beschikbaar, waarvan één voor een jonge oude ouder. Jongeren en dan hebben we het over de groep rond de 18 jaar, geen jeugd, maar ook nog niet volwassenen. Nu zijn ze voor wonen met begeleiding aangewezen op Den Haag of Delft, waardoor ze hun sociale netwerk kwijtraken. Deze vorm van jongerenhuisvesting is één van de speerpunten van aandacht van de gemeente Rijswijk.
“Als de jongeren in Rijswijk blijven, behouden ze hun sociale netwerk en is er minder kans op uitval op school of andere problemen. We bieden met de begeleiding hulp op maat”, verelt Meryem Savas projectleider. Ek half jaar wordt de voortgang van het project bekeken en elk jaar geëvalueerd. Na twee jaar is er een eindevaluatie.

Het is ook de bedoeling om andere aanbieders te vinden van betaalbaree woningen. De jongere krijgt of een tijdelijk huurcontract dat verlengd kan worden of een gewoon contract met wel begeleiding. Is de begeleiding niet meer nodig, dan kan hij of zij in de woning blijven wonen en is weer verhuizen niet nodig.

De partijen die meedoen aan het project zijn: ExpEx, Florence Thuisbegeleiding Jeugd, Het vierde huis, Impegno, Jeugdformaat, Jeugdteam Rijswijk, JIT, Leger des Heils, Rijswijk Wonen, Rijswijks Werkcentrum, Schuldhulpverlening Rijswijk, VSV Rijswijk, Vidomes en Welzijn Rijswijk.