Bewoners Presidentenwijk willen beloofde gesprek met wethouder

Lange tijd stond landgoed de Voorde te verkrotten. Nu heeft zich een ondernemer gemeld die er een hotel met restaurant wil exploiteren. Daarvoor moet er wel één en ander gebouwd en verbouwd worden en zijn parkeerplaatsen noodzakelijk. De omwonenden schrokken van de details die voor hen nieuw zijn. In de gemeenteraad van 24 mei werd hen een gesprek toegezegd. Ze zijn ongerust en willen vóór 17 juni een gesprek met wethouder Van der Meij. De Rijswijkse fracties van het CDA, Beter voor Rijswijk en Fractie Van der Horst trekken aan de bel bij het College van Burgemeester en Wethouders. “Wij vragen hun dringende aandacht voor de gang van zaken rondom de ontwikkelingen in De Voorde in Rijswijk. In de Raad van 24 mei debatteerde de Gemeenteraad van Rijswijk over het Raadsvoorstel “voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor de herontwikkeling van landgoed De Voorde (16 013)”. Ook sprak mevrouw Ambtman tijdens die bewuste raadsvergadering de raadsleden en het College toe namens de bewoners van de omliggende Presidentenwijk. Zij maakte hiermee de standpunten van de bewoners inzake dit voorstel kenbaar.”
Tijdens de behandeling van het genoemde voorstel bleek dat bewoners niet voldoende zijn geïnformeerd over de voorgenomen plannen door het College. Plannen lijken (achteraf) gewijzigd zonder enige communicatie daarover met bewoners. Ook hebben bewoners het gevoel gekregen dat er niet altijd een juiste voorstelling van zaken is geweest in deze kwestie.

“Wij betreuren deze gang van zaken zeer. Te meer omdat bewoners nu het gevoel kregen niet volledig geïnformeerd en gehoord zijn. De betrokken wethouder zegde daarom, tijdens het raadsdebat tot twee maal toe, om op korte termijn met de bewoners rond de tafel te gaan zitten en zo dit proces weer vlot te trekken. Tot onze grote spijt melden de bewoners aan onze fracties dat zij tot op heden nog steeds helemaal niets van de wethouder hebben vernomen. Daarom nu de dringende oproep om per ommegaande, maar uiterlijk voor 17 juni de bewoners uit te nodigen voor een constructief gesprek dat plaats moet vinden vóór het aanstaande zomerreces,” zo stellen de drie fracties.

Ook vragen zij het college dringend de Raad nauw aangesloten te houden bij het verdere proces en de Raad actief te informeren over de verdere ontwikkelingen in deze zaak.