Dossier opbouwen over langparkeerders zonder vergunning

Auto’s die lang op dezelfde plek staan geparkeerd zonder een parkeervergunning op een plaats waar de parkeerdruk erg groot is, wordt een dossier opgebouwd. Hierin worden een foto, bekeuringen en de actie die zijn ondernomen om te eigenaar te vinden worden bewaard. Overigens is in 2015 tien keer gebruik gemaakt van de wegsleepregeling, slechts één auto werd weggesleept, in de andere gevallen haalde de eigenaar de auto weg. .