Avalex geeft scholieren geld voor PMD afval

Avalex gaat samen met basisscholen aan de slag met PMD (plastic, metaal, drinkpakken). Voor elke volle minicontainer PMD krijgen de scholen € 1,00. Aan het einde van het jaar krijgen de scholen het bedrag uitgekeerd. Dat mogen zij vrij besteden aan bijvoorbeeld een nieuw klimrek. Zo zien de kinderen dat grondstof waarde heeft. Niet alleen financieel, maar ook voor het milieu. Om het project succesvol te laten verlopen faciliteert Avalex aparte minicontainers voor PMD (plastic, metaal en drinkpakken). Op die manier kunnen de leerlingen van de deelnemende scholen hun PMD-afval gescheiden weggooien. Dit levert voordelen op voor het milieu en een mooie opbrengst voor de school zelf. Vervolgens zorgt Avalex dat de grondstoffen worden ingezameld en hergebruikt.
Avalex heeft leuke lesprogramma’s en excursies op het gebied van afval scheiden. Mail voor meer informatie naar scholen@avalex.nl of neem een kijkje op de scholenpagina op de website www.avalex.nl/scholen/.