Nieuw fietsoversteekplaatsen Populierlaan Rembrandtkade

De oversteek Populierlaan – Rembrandtkade op de Sir Winston Churchilllaan wordt veranderd. Er worden twee nieuwe fietsoversteken gemaakt en er komen extra parkeervakken. Ook wordt de doorsteek voor gemotoriseerd verkeer naar de Thierenskade verlegd. De werkzaamheden duren vijf weken. Autoverkeer, fietsers en voetgangers kunnen de werkzaamheden passeren. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van een proces dat in 2014 gestart is om de fietsvoorzieningen te verbeteren en een meer overzichtelijke oversteek te creëren. Er zijn bijeenkomsten met bewoners en organisaties georganiseerd om tot een ontwerp van de Populierlaan en de oversteek op de Sir Winston Churchilllaan te komen.
De herinrichting van de Populierlaan is inmiddels uitgevoerd. De aanpassingen aan de oversteek konden niet gelijktijdig plaatsvinden door de werkzaamheden aan de Haagweg. De werkzaamheden aan de Haagweg zijn inmiddels zo goed als afgerond. Om die reden gaan de werkzaamheden aan de oversteek nu plaatsvinden.

Meer informatie, waaronder het ontwerp, kunt u terugvinden op https://www.rijswijk.nl/sternetroute4. Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met het meldpunt van de gemeente Rijswijk via meldpunt@rijswijk.nl of met de heer Valk op telefoonnummer 070 326 14 88.