Wijkagent in de knel, ook in Rijswijk ?

In Nederland komt de wijkagent niet toe aan de norm van 80% aanwezigheid in de wijk. “Zijn alle wijkagenten in Rijswijk voldoende aanwezig in de wijk, wat u betreft? Bent u het met de CDA-fractie eens dat de Rijswijkse wijkagenten minimaal 85% van hun tijd moeten besteden in de wijken van Rijswijk? Zijn er aanvullende maatregelen nodig om dit doel te bereiken?”, aldus de vragen van CDA-raadslid Johanna Besteman aan het college.