Buvelio krijgt een pleintje met doeltjes en basketbalpalen

Wethouder Marloes Borsboom trekt de portemonee. Speeltuin Buvelio, dat door de brand in de scholen een stuk grond moest afstaan voor noodlokalen, is blij. Er wordt een apart stuk aangelegd voor de oudere jeugd die de groot is voor de schommel. De fractie van Beter voor Rijswijk heeft zich hier hard voor gemaakt. Het wordt een pleintje met doeltjes en basketbalpalen.“Dit besluit is in goed overleg met de speeltuin genomen, aldus de wethouder.