Minimale hoeveelheid asbest in afdeklaag speeltuin

Onderzoek wijst uit dat onder de gehele speelterrein aan de Aletta Jacobsstraat op een diepte van een halve meter puin in de bodem zit. Het puin is bouw- en sloopafval dat is afgedekt met een laag grond. Deze afdeklaag bevat plaatselijk relatief lage asbestgehaltes, ruim onder de wettelijk toegestane norm. De conclusie is dat geen sprake van een gezondheidsrisico voor omwonenden en bezoekers van de speeltuin. Op het naastliggende trapveldje worden nog boringen uitgevoerd voor bodemonderzoek. De gemeente verwacht de bewoners in de directe omgeving van de speeltuin binnen twee weken nader te informeren over de reactie van de omgevingsdienst en de resultaten van het onderzoek op het trapveldje. Tot die tijd blijft het terrein nog afgesloten.