Pleegouders gezocht

Voor kinderen die niet meer thuis kunnen of mogen wonen, is wonen in een pleeggezin vaak het beste alternatief. Daarom is Jeugdformaat op zoek naar pleegouders. Voor geïnteresseerden houden zij een vrijblijvende informatieavond. Deze vindt plaats op dinsdag 7 juni van 20.00 – 22.15 uur op de Fleminglaan 16 in Rijswijk. In de regio Haaglanden wonen meer dan 1.100 pleegkinderen in ruim 1.100 (weekend)pleeggezinnen. Pleegouders vangen kinderen op die door omstandigheden (tijdelijk) niet bij hun ouders kunnen wonen. Dit kan voor één weekend per maand, voor een paar maanden of tot zij volwassen zijn.
Als pleegouder is het niet belangrijk of je een gezin hebt of alleenstaand bent. Ook geaardheid of geloof zijn niet van belang. Wat telt voor een kind zijn warmte, veiligheid en structuur. Pleegouders ontvangen hiervoor een pleegzorgvergoeding en krijgen professionele ondersteuning van Jeugdformaat.

Tijdens de informatieavond komen onder andere aan de orde waarom kinderen niet bij hun ouders kunnen wonen, welke verschillende vormen van pleegzorg bestaan en hoe je pleegouder kunt worden. In de regio Haaglanden wonen meer dan 1.100 pleegkinderen in ruim 1.100 (weekend)pleeggezinnen. Pleegouders ontvangen een pleegzorgvergoeding en krijgen professionele ondersteuning van Jeugdformaat.

Voor meer informatie over pleegzorg, het aanvragen van een informatiepakket of het aanmelden voor deze avond, bel 070 – 850 1234 of kijk op www.wordpleegouder.nl.