Rijswijk eert alle Rijswijkse veteranen

Zaterdag 18 juni is de Rijswijkse Veteranendag met een speciale Wall of Honour. Inwoners van Rijswijk kunnen hierop van dinsdag 7 juni tot vrijdag 17 juni hun waardering en respect tonen aan Rijswijkse veteranen voor hun inzet tijdens oorlog en vredesmissies door er een persoonlijke boodschap op te schrijven of een anjer te prikken. Burgemeester Michel Bezuijen opent de Rijswijkse muur op maandag 6 juni om 16.00 uur door de eerste anjer te prikken. De anjers zijn in het stadhuis aanwezig. De Rijswijkse Wall of Honour staat in de publiekshal van het stadhuis aan het Bogaardplein 15.
De Wall of Honour staat bij de Rijswijkse Veteranendag op zaterdag 18 juni opgesteld. Op zaterdag 25 juni staat de Rijswijkse muur op de Nederlandse Veteranendag in Den Haag als onderdeel van een lang lint van diverse Walls of Honour uit andere gemeenten, vanaf het centraal station richting het Malieveld. Bent u veteraan en heeft u geen uitnodiging ontvangen voor de Rijswijkse Veteranendag op 18 juni 2016, stuurt u dan een mail aan ttromper@rijswijk.nl .

Historie
In 2005 is de Witte Anjer in Nederland geïntroduceerd als uiting van waardering en respect voor onze veteranen. Wijlen Prins Bernhard had de gewoonte een witte anjer te dragen. Deze gewoonte vindt zijn oorsprong aan het begin van de Tweede Wereldoorlog, toen de witte anjer een teken van verzet werd. De prins was namelijk het eerste lid van het Koninklijk huis wat jarig was na de bezetting in mei 1940. De bevolking greep destijds spontaan die dag aan om hun grote onvrede met de bezetting te uiten en om te tonen dat hun hart bij de Koninklijke familie lag. Men stak de vlag uit en standbeelden van de leden van het Koninklijk Huis werden onder de bloemen bedolven.

De Duitse bezetter reageerde hierop met een aantal drastische maatregelen: de Nederlandse vlag werd verboden, Koninginnedag mocht niet langer gevierd worden en het Wilhelmus mocht niet meer gezongen worden. De Nederlanders voelden zich echter gesterkt door hun eerste verzetsdaad.