Vluchteling wel of niet

In Rijswijk komt een Asielzoekerscentrum. Op 1 september staan er aan de Lange Kleiweg tijdelijke units die huisvesting bieden aan 500 vluchtelingen. Om duidelijkheid te geven over wie die asielzoekers zijn, organiseerde de PvdA-Rijswijk op donderdagavond 2 juni een avond over: ‘Erkend als vluchteling; wie wel, wie niet’. Heel informatief over het proces. In 2015 kwamen er 58.800 asielaanvragers naar Nederland, waarvan 30% werden afgewezen. Een goed initiatief van de PvdA-Rijswijk om daar een zicht op te krijgen. Zij nodigde daarvoor niet de minste deskundigen uit. Twee topfunctionarissen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Marieke Spijkerboer en Dennis Timmersmans. Jammer was wel dat uiteindelijk slechts een dertigtal Rijswijkers waren gekomen. Ook wethouder Björn Lugthart, die het AZC in zijn portefeuille heeft en de raadsleden Hennie van der Horst, Dick Jense, Wil van Nunen en Yvonne Hagenaars. Een gouden kans om eens in één avond inzicht te krijgen waarover het gaat.
Alle asielaanvragers moeten zich melden in Ter Apel of Budel. In drie dagen wordt gekeken hoe men hier is gekomen en wie hij of zij is, worden er vingerafdrukken afgenomen en heeft er een TBC-controle plaats. Hier zitten medewerkers die uiterst ervaren zijn en ook inzicht hebben op databanken van de andere Europese landen. Daarna volgt een periode van twee tot drie weken, de zogenaamde rust en voorbereidingstermijn, omdat de aanvragers vaak een heftige tijd achter de rug hebben.

Vervolgens begint de algemene asielpocedure. Door de hoge instroom van de laatste tijd is hiervoor extra personeel aangenomen en zijn de aanmeldbalies uitgebreid met Zevenaar, Den Bosch, Schiphol, Doetinchem. Het onderzoek is veelomvattend. Niet alleen wordt gekeken naar de verklaringen en de identiteitspapieren, maar ook worden taalanalyses gedaan om te kijken of mensen echt uit het door hun genoemde gebied komen. Wat betreft de identiteitspapieren wordt door de landen nauw samengewerkt over bijvoorbeeld serienummers van gestolen rijbewijzen en de vervalsingen.

Word je uiteindelijk erkend, dat duurt zo’n acht maanden, dan krijg je een vergunning voor vijf jaar, daarna kan dat een vergunning worden voor onbepaalde tijd, maar dan moet het land waar je vandaan komt nog steeds een risico vormen en je moet ook ingeburgerd zijn. Daarna kan men in aanmerking komen voor het Nederlanderschap.

Een heel proces dat zorgvuldig is vastgelegd in procedures.