PvdA: 71% Rijswijkers is tegen sloop oude stadhuis

Zaterdag 21 mei stond de Rijswijkse PvdA op de weekmarkt en vroeg voorbijgangers vragen over de toekomst van het voormalige stadhuis. 23 mensen wil het behouden en van zes mensen mag het worden gesloopt. Dat is 71% tegen 29%. Een onderzoek van Omroep Rijswijk kwam vorige week uit op 75% voor behoud en 25% voor sloop. Het onderwerp is actueel omdat dinsdag 24 mei het onderwerp op de agenda van de gemeenteraad staat. Mensen waren niet verplicht om alle vragen in te vullen. De uitslag geeft in elk geval een beeld van hoe Rijswijkse inwoners over dit onderwerp denken. In de gesprekken bleek wel dat ook vele burgers de nodige vragen hebben!
De eerste vraag was of men vindt dat de gemeentelijke organisatie weer in het oude stadhuis moet worden gehuisvest ook al kost dat circa 30 miljoen euro aan investeringen. Deze vraag beantwoordden 8 mensen met “Ja”, maar een ruime meerderheid van 18 personen gaf “Nee” als reactie.

De tweede vraag was alleen van toepassing als de eerste vraag met “Ja” was beantwoord. Zij vroegen of men dat ook nog vond indien de huisvesting van de gemeentelijke organisatie op een andere locatie bijvoorbeeld circa 40% goedkoper zou zijn. Van de 8 “Ja-stemmers” bij vraag 1 gaven 6 personen op deze vraag ook een reactie. Eén belangstellende beantwoordde de vraag met “Ja”, maar 5 mensen vonden het in die situatie niet langer verstandig en antwoordden met “Nee”.

De derde vraag hebben ze voorgelegd omdat het college afgelopen week aangaf dat als hun voorstel over het Huis van de Stad het niet zou halen het dan geen andere mogelijkheid ziet dan te komen met een sloopvoorstel voor het oude stadhuis. Voor de Rijswijkse PvdA is dat nog helemaal niet vanzelfsprekend! En dat is het voor de meeste Rijswijkse inwoners ook niet. Op de vraag “Mocht het om welke redenen ook onmogelijk blijken om naar het oude stadhuis terug te verhuizen, mag het gebouw dan worden gesloopt of moet geprobeerd worden het te behouden (verkocht en private ontwikkelaar)?” gaven 23 mensen aan dat het dan behouden moet blijven tegen 6 mensen die vonden dat het dan gesloopt mag worden.