Collectief kosten besparen in De Strijp

Vanaf volgende week woensdag, 3 mei, gaat de collectieve inkoopactie Zonne-Strijp van start en kunnen wijkbewoners van De Strijp zich inschrijven voor één of meer milieu- en kostenbesparende maatregelen. In de aanloopperiode is aan de bewoners een enquete voorgelegd en werd geïnventariseerd wat de wensen waren om energiebesparing te realiseren.

Wijkbewoners van De Strijp krijgen een offerte van leveranciers als ze aangeven welke maatregelen ze willen treffen aan hun woning. Hoe meer mensen er meedoen, hoe aantrekkelijker de prijzen zullen zijn.

Inschrijven is eenvoudig en gaat via het online invullen van het aanvraagformulier op de website van Het Energieloket.

Om bewoners te informeren wordt op maandag 15 en woensdag 17 mei een informatieavond georganiseerd in ABA aan het Lupinepad in Rijswijk. Hiervoor dienen bewoners zich via het energieloket aan te melden.

Energiebesparingscampagne Zonne-Strijp is door een aantal bewoners van De Strijp opgezet met als doel een steentje bij te dragen aan een in alle opzichten duurzamere, gezondere woonomgeving.