COA is verkocht, ruimte voor woningen

Een heel groot, beeldbepalend pand in het Bogaardgebied is het hoofdkantoor van de COA, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers aan de Churchillaan. Dat vertrekt uit Rijswijk. Goed bericht is dat het pand al is verkocht. Het pand is zo groot, dat het voor de hand ligt dat hier woningbouw komt. Hiermee krijgt het gebied naast kantoren en winkels nu een bredere functie met wonen en verblijven. Helemaal in lijn met de nieuwe gebiedsvisie. Het oude HBG kantoor aan de Beatrixlaan wordt gesloopt. Daar komen een vijftal woontorens, goed voor 500 woningen. Het oude belastingkantoor aan de Generaal Spoorlaan levert na ombouw 20o woningen. Daar komt nu het COA-gebouw bij. Daarnaast gaat het in het winkelcentrum In de Bogaard ook snel. J22 verdubbelde haar winkeloppervlak. Made in Italy en Berista geven extra horeca invulling. En de kans dat de Jumbo foodmarkt naar Rijswijk komt is ook groot.
“Het hele gebied transformeert”, aldus wethouder René van Hemert dinsdagavond 18 mei in de Forumvergadering van de gemeenteraad.