Beter voor Rijswijk: Help kinderen van Buvelio

Speeltuin Buvelio, aan de Willem van Rijswijckstraat, stond na de scholenbrand een stuk grond voor de bouw van noodlokalen. Dat was de speelplek voor de iets oudere kinderen om te voetballen en basketballen. Nu vallen die tussen wal en schip. Marc Weterings van Beter voor Rijswijk vroeg in de forum vergadering van dinsdag 10 mei een oplossing. De gemeente heeft een stuk grond toegewezen, volgende week spreken gemeente en bestuur verder. Beter voor Rijswijk pleitte dinsdag voor het terug brengen in de oude staat van de plek voor deze doelgroep, of de plek restylen met speeltoestellen voor deze doelgroep. Beter voor Rijswijk: “we zijn positief gezind en gaat er van uit dat de partijen er zeker uit gaan komen”.