Avalex eerder uit het rood dan verwacht

Afvalverwerker Avalex is eerder uit de rode cijfers dan verwacht. Het bedrijf heeft bij het vaststellen van de jaarrekening over 2015 een positief eigen vermogen. Avalex heeft het afgelopen jaar financieel beter heeft gedaan dan verwacht. Het bedrijf maakte over 2015 een winst van 4,6 miljoen euro, en dat is bijna 2,5 miljoen meer dan was begroot. Da blijkt uit de begroting voor de komende jaren, die bij de deelnemende gemeenten is ingediend. Dat positieve resultaat zal bij de zes gemeenten die waar Avalex de afvalinzameling voor doet (Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland en Wassenaar) waarschijnlijk een zucht van verlichting geven. De afvalverwerker kwam in de afgelopen jaren in financieel zwaar weer, doordat er met name in 2010 en 2011 veel meer geld was uitgegeven dan toen was begroot. Dat kwam onder andere door de aanschaf van een peperduur administratiesysteem, dat er ook nog eens de oorzaak van was dat er geen goed beeld meer was van de bedrijfsvoering. De toenmalige directeur van Avalex werd na onafhankelijk onderzoek op non-actief gesteld.
In de afgelopen jaren heeft het bedrijf door forse bezuinigingen het negatieve eigen vermogen weggewerkt. De verwachting was dat dit jaar weer een positief resultaat zou worden geboekt, maar dat blijkt nu dus al een jaar eerder het geval te zijn.