Jongerencoach helpt Rijswijkse jongeren aan werk of vervolgopleiding

Het Rijswijkse College van B&W neemt het initiatiefvoorstel van het raadslid Johanna Besteman van het CDA getiteld ”Geen jongeren tussen wal en schip” over om de jeugdwerkloosheid in Rijswijk tegen te gaan. Er komt een jongerencoach die jongeren van voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en praktijkonderwijs (PrO) aandacht en begeleiding geeft, zodat zij een passende en duurzame (arbeids)plek in de samenleving krijgen. Jongeren zijn voor binnen het gemeentelijk beleid een doelgroep die voorrang krijgt bij de aansluiting naar werk of school. De coach begeleidt de jongeren en houdt ze in beeld. In juni 2016 wordt een pilot ‘arbeidsmatige dagbesteding VSO/Pro jongeren gestart voor de duur van 1 jaar. Scholieren die er niet in slagen om zelfstandig een leerwerkbaan te vinden, krijgen ondersteuning. En er komt een Rijswijkse Leerwerkcheque voor bedrijven die jongeren zes maanden werk geven om ervaring op te doen.