Veel sportverenigingen is geldnood, Haaglandia is eerste slachtoffer

De gemeente Rijswijk heeft per 1 juli 2016 de huur opgezegd van Haaglandia. Uit onderzoek van Onafhankelijk Rijswijk(OR) blijkt dat veel sportverenigingen meer of minder moeite hebben om aan hun financiële verplichtingen te voldoen. OR wil dat de gemeente de gemeenteraad informeert over de achterstand bij andere sportverenigingen. Zij willen dat de gemeente met de besturen zoekt naar een oplossing.