Kinderen zijn kwetsbaar, wat doen we eraan ?

Eén op de 10 kinderen heeft te maken met Jeugdzorg. Kinderen zijn kwetsbaar, dat is niet alleen een zaak van de overheid. Wij kunnen er ook wat aan doen. Bied kinderen een veilige plek: word pleegouder! Voor kinderen die niet meer thuis kunnen of mogen wonen, is wonen in een pleeggezin vaak het beste alternatief. Daarom zoekt Jeugdformaat naar pleegouders. Kom naar de informatieavond. op maandag 9 mei om 20.00 uur op de Rijswijkse Fleminglaan 16. In de regio Haaglanden wonen meer dan 1.100 pleegkinderen in ruim 1.100 (weekend)pleeggezinnen. Pleegouders vangen kinderen op die door omstandigheden (tijdelijk) niet bij hun ouders kunnen wonen. Dit kan voor één weekend per maand, voor een paar maanden of tot zij volwassen zijn.
Als pleegouder is het niet belangrijk of je een gezin hebt of alleenstaand bent. Ook geaardheid of geloof zijn niet van belang. Wat telt voor een kind zijn warmte, veiligheid en structuur. Pleegouders ontvangen hiervoor een pleegzorgvergoeding en krijgen professionele ondersteuning van Jeugdformaat.

Tijdens de informatieavond komen onder andere aan de orde waarom kinderen niet bij hun ouders kunnen wonen, wat de verschillende vormen van pleegzorg zijn en hoe je precies pleegouder kunt worden.

Voor meer informatie over pleegzorg, het aanvragen van een informatiepakket of het aanmelden voor deze avond, bel 070 850 1234 of kijk op www.wordpleegouder.nl.
Over Jeugdformaat Bij Jeugdformaat bieden zij kinderen en ouders professionele hulp bij opgroeien en opvoeden. Dat doen zij het liefst thuis, op school of in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Ook als kinderen even niet meer thuis kunnen wonen, bieden zij met hun pleegouders, gezinshuisouders en logeerhuizen een passende oplossing. Meer informatie? Ga naar jeugdformaat.nl of bel 088 – 352 00 00.