Is dit wat we in 2030 willen in Rijswijk?

Rijswijkers zijn mondiger dan 10 jaar geleden. Ze nemen zelf initiatieven en wijkverenigingen regelen veel in hun wijk. Rijswijk kent ook wijkwethouders die veel in hun wijk zijn. Samen maken we Rijswijk. Donderdag 26 mei kan een ieder z’n mening geven over de concept Stadsvisie. Dat kan van 16:00 – 17:30 uur of van 19:00 – 20:30 uur in het stadhuis, Bogaardplein 15. Meld je aan via stadsvisie@rijswijk.nl of telefonisch via 14 070. Rijswijk bouwt een visie op de stad samen met haar inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Rijswijk zijn en maken we met elkaar. In de Stadsvisie staat wie we zijn en waar we in de toekomst naar toe willen. We zijn het gesprek de laatste maanden met elkaar aangegaan tijdens bijeenkomsten in de stad en op het online platform www.rijswijk2030.nl. Nu ligt er een conceptplan Stadsvisie waarop je je mening kan geven.
Herkent je je stad in deze Stadsvisie? Zie je de opbrengsten van het traject tot nu toe terug? En wat vindt je van de pijlers waarop de visie is gebouwd? Bent je niet in de gelegenheid de bijeenkomsten op 26 mei te bezoeken? Bekijk de conceptversie op www.rijswijk2030.nl.