Jacob Schot, gefeliciteerd

Jacob Schot lid van het Programmabepalend Orgaan (PBO) van de Stichting Omroep Rijswijk is woensdag 26 april koninklijk onderscheiden als lid in de orde van Oranje Nassau. De versierselen werden hem opgespeld door burgemeester Michel Bezuijen. Jacob, namens alle leden van het PBO, het bestuur, de programmaleiding en de vrijwilligers, hartelijk gefeliciteerd! De Mediawet schrijft voor dat lokale omroepen een representatief orgaan hebben dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt. De leden van het PBO vertegenwoordigen elk een stroming binnen de gemeente. Jacob Schot is lid namens de bewonersorganisatie De Strijp in de stroming “maatschappelijke zorg en welzijn”. Sinds maart 2015 is hij secretaris van de Petanque vereniging ABA.
Jacob Schot, is actief vrijwilliger in het locale sport- en verenigingsleven van Rijswijk. Ook is hij voorzitter van Bewonersorganisatie De Strijp. Hij zet zich in voor veilig wonen, maar ook voor een schone, mooie en gezellige buurt.