Inderdaad asbest in bodem speeltuin Aletta Jacobsstraat

Het gemeentebestuur van Rijswijk heeft bevestigd dat er asbest is aangetroffen in de bodem in de speeltuin aan de Aletta Jacobsstraat. Dat is gevonden tijdens graafwerkzaamheden op 15 april. Uit laboratoriumonderzoek is gebleken dat het om een geringe hoeveelheid asbest gaat. Ook zouden er geen losse vezels in de grond zitten, die zouden kunnen verwaaien. Op de plaats waar het asbestverdachte materiaal in de toplaag is aangetroffen, blijkt ook puin, glas, metaal, hout en plastic in de grond te zitten.
Omdat er geen sprake is van losse asbestvezels hoeft de grond niet meer te worden natgehouden. De gemeente heeft de sproei-installatrie, die daar voor de zekerheid was neergezet, maandag verwijderd.

De komende weken wordt in overleg met de omgevingsdienst een plan van aanpak opgesteld voor de sanering van de bodem. Dat gaat ongeveer acht weken duren. Tot die tijd is het speelterrein afgesloten.