Keuring van Rijswijkse voortuinen

Heb je een mooie tuin waar je veel tijd en energie in stopt, meld je dan aan bij Groei&Bloei voor een gratis keuring. Er zijn ook dit jaar weer mooie prijzen, zoals bole en planten. En je krijgt een foto van je tuin. Aanmelden moet voor 1 mei op wtbremer@planet.nl Al meer dan 40 jaar keurt Groei&Bloei afdeling Rijswijk voortuinen. Het doel is: voor ieder huis een fraaie entree en een kleurrijke aanblik van de wijk. Jaarlijks is er dan ook een prijsuitreiking voor de meest fleurige en goed onderhouden voortuin.Voorheen werden per wijk de voortuinen anoniem gekeurd. Dit gaat veranderen. Men kan nu zelf zijn voortuin aanmelden om gekeurd te worden. Een team van deskundigen staat klaar om tot drie maal toe in het seizoen een aangemelde tuin te bekijken en eventueel te fotograferen.

“Misschien viel uw voortuin al eens in de prijzen of wilt u gewoon uw tuin voor het eerst aanmelden. Iedere tuinliefhebber is welkom! Uw fraaie balkonbeplanting (zichtbaar vanaf de openbare weg) mag meedingen, in een aparte categorie. Deelname is gratis. We stellen diverse prijzen ter beschikking, zoals een jaar lidmaatschap op Groei&Bloei, bollenpakketten en planten. Ook krijgt iedere winnaar een foto van zijn voortuin.”