Rijswijk heeft nu Raad van Jeugdambassadeurs

Onder grote publieke belangstelling installeerde loco-burgemeester Marloes Borsboom dinsdag 12 april in de raadszaal acht leden van de nieuwe Raad van Jeugdambassadeurs. Ze vertegenwoordigen hun school, hun wijk en hun sportclub. Gevraagd en ongevraagd zullen zij opkomen voor de belangen van kinderen. “Kinderen weten wat er leeft bij kinderen, ze begrijpen elkaar”, aldus onderwijswethouder Nicole Borsboom. De jeugdambassadeurs gaan ervoor zorgen dat de meningen, de ideeën, de vragen van kinderen doorgegeven worden aan de politiek. Zo hoort de politiek wat kinderen belangrijk vinden en kunnen ze daar met het maken van plannen rekening mee houden.
Rijswijk investeert hiermee in kinderparticipatie op hoog niveau. “Tot nu toe maakten we Jeugdbeleid zonder hierbij actief kinderen te betrekken, dat is nu voorbij. De Raad van Jeugdambassadeurs zet zich in voor alle kinderen van Rijswijk en heeft een grote inbreng”, benadrukt wethouder Marloes Borsboom die jeugdbeleid en participatie in haar portefeuille heeft.

De Raad van Jeugdambassadeurs komt regelmatig bijeen, maar vooral zullen zij in hun eigen omgeving kijken of Rijswijk een fijne gezonde leefomgeving is. Of kinderen een goed thuis hebben, er ruimte is voor ontspanning en of ze liefde en zorg krijgen. Bij problemen zullen zij helpen een volwassene te vinden die ze vertrouwen, luistert en helpt. Burgemeester Michel Bezuijen ondersteunt de Raad volledig en heeft ook aangegeven dat ze ook bij hem welkom zijn als er iets is dat niet klopt.

Meer info op www.kinderrecht.nu