Verdwenen Vredesboom komt terug naar Rijswijk

Het verhaal van de verdwenen Vredesboom krijgt een goede wending. In 1997 werd de boom geplant op de rotonde De Dijk/Schaapweg, maar door de inrichting van de Strijp weggehaald en nooit terug geplant. “We zijn al lang bezig de Vredesboom terug te halen. En nu met succes. Op Koningsdag, 27 april planten burgemeester Michel Bezuijen en Davy Taal om 16.00 uur weer een Vredesboom”, vertelt Jacob Schot, voorzitter van Bewonersvereniging De Strijp. Maar nu de bijzondere achtergrond van deze Vredesboom. Op 16 september 1997 plantten de toenmalige Rijswijkse burgemeester Roscam Abbing en het kleine jongetje Davy Taal, een jonge inwoner van de nieuwe wijk De Strijp, een Vredesboom op de rotonde de Dijk/Schaapweg. Dit ter ere van 300 jaar Vrede van Rijswijk en het 125-jarig bestaan van Groei en Bloei. Een fantastisch feest. Alle mensen kregen gratis ijsjes.
De werkgroep Vrede van Rijswijk 1697-1997 had alle bewoners van De Strijp aangeschreven met het verzoek zich op te geven voor het planten van de Vredesboom. 17 reacties waren toen binnengekomen. Onder de inzenders werd toen de gelukkige geloot en dat was Davy Taal. De boom die destijds is geplant was een uit de kluiten gewassen “Fagus Sylvatica”een in de kuip gekweekte boom.

“De eerste Vredesboom stond op de rotende De Dijk/Schaapweg,de ingang naar De Strijp. Ik heb de gemeente gevraagd om deze boom weer te plaatsen. Dat verzoek werd gehonoreerd. Echter dat kan niet op de rotonde, omdat daar al bomen staan.
Nu is er een plek gevonden op de groenstrook Gen Spoorlaan/Schaapweg”, vult Jacob Schot aan.

En wie alles wil weten: Op 20 september 1697 wordt de Vrede van Rijswijk gesloten. Het verdrag maakt een eind aan de Negenjarige Oorlog tussen Frankrijk en de rest van Europa om een eind te maken aan de hegemonie van Frankrijk

Dan de boom zelf. In 1872 werd de Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde (KMTP) / “Groei & Bloei”, opgericht. Ter gelegenheid van het 125 jarig bestaan in 1997 werd in Aalsmeer een grote bloemententoonstelling georganiseerd, waar alle rayons van de KMTP zich presenteerden. Rijswijk was van de partij met onder meer met een grote foto van het Rijswijkse stadhuis, dat was versierd met vaandels en vele geraniums omdat 300 jaar in 1697 de Vrede Van Rijswijk werd getekend.

In verband met deze beide heugelijke gebeurtenissen bood Groei & Bloei afdeling Rijswijk de gemeente een “Vredesboom” aan die door een jonge nieuwe bewoner (Davy Taal) van De Strijp tezamen met de toenmalige Burgemeester Mr. P. Roskam Abbing geplant werd in de rotonde Schaapweg/De Dijk.