Voldoet Haagweg nu wel aan de verwachtingen?

In januari 2016 stelde het CDA vragen over de verkeersproblematiek op en rond de Haagweg. Het antwoord was toen dat er nog één en ander moeste gebeuren, zoals het afstellen van de stoplichten. “De problemen duren nog steeds voort”, aldus Krijn de Graaf van de CDA-fractie. Daarom vragen ze nu opnieuw aan het college hoe staat het met de werkzaamheden en wat er gebeurt om de problemen alsnog te verhelpen.