Jaagpad afgesloten voor vervanging riolering

Vanaf maandag 11 april gaat de aannemer verder met de werkzaamheden aan het Jaagpad. Het riool in het Jaagpad wordt de komende weken vervangen ter hoogte van de huizen 150 tot en met 194. De werkzaamheden zullen ongeveer vier weken duren. Tijdens de werkzaamheden is de weg tussen Jaagpad 150 en Jaagpad 194 volledig afgesloten voor doorgaand verkeer. Dit verkeer zal worden omgeleid. De riolering wordt gefaseerd vervangen. Wat betekent dat niet het hele stuk openligt. Bewoners kunnen wel bij hun huis komen. Alleen niet altijd voor de deur parkeren.
Het vervangen van de riolering heeft vertraging opgelopen door problemen met verontreinigingen in de bodem en toestemming voor het werken in de waterkering. De gemeente heeft in januari en februari gewerkt aan het verkrijgen van duidelijkheid rond de bodemvervuiling, het verkrijgen van vergunningen voor het werken in de waterkering en het afstemmen van de verschillende werkzaamheden die nog uitgevoerd moeten worden.