Collecte voor Gehandicaptensport in Rijswijk

Gehandicapten willen ook sporten, net als alle andere Rijswijkers, maar daarvoor zijn vaak dure aanpassingen nodig aan het materiaal of de accommodatie en is speciaal vervoer nodig. Daarom is er volgende week, van 11 tot en met 19 april, de collecteweek voor het Fonds Gehandicaptensport. Ook in Rijswijk wordt gecollecteerd. Deels huis- aan- huis, maar ook in de Bogaard en Oud- Rijswijk. Mocht u geen collectant tegen komen, SMS dan Sport naar 4333 In Nederland zijn er 1,7 miljoen mensen met een handicap die, om te kunnen sporten, extra ondersteuning nodig hebben. Sporten voor mensen met een handicap is nog steeds niet vanzelfsprekend. Het Fonds Gehandicaptenzorg heeft daarom de missie er voor te zorgen dat gehandicaptensport op een dag wel vanzelfsprekend is. Pas dan is de wedstrijd voor hen gewonnen.
Tijdens de landelijke collecteweek zetten gelukkig velen zich in om te collecteren voor de gehandicaptensport. Het doel is steeds zoveel mogelijk geld op te halen om zo sport voor iedereen met een handicap mogelijk te maken. Het vergt vaak kostbare aanpassingen aan sport- en spelmateriaal en de sportaccommodatie om als gehandicapte te kunnen sporten. Maar ook is er meestal extra begeleiding en speciaal vervoer noodzakelijk. Daar is geld voor nodig, veel geld. De collecte is voor Fonds Gehandicaptensport een grote bron van inkomsten.