12.000 euro Rijswijkse subsidie niet naar Rijswijkse ouderen

De gedwongen opgeheven ANBO-afdeling Rijswijk kreeg jaarlijks 12.000 euro van de gemeente Rijswijk om de belangen van Rijswijkse ouderen te behartigen. Dit bedrag gaat nu naar de landelijke ANBO-vereniging, die het subsidiegeld moet gebruiken voor Rijswijkse leden/ouderen. De PvdA-fractie heeft van Rijswijkse ANBO-leden vernomen, dat onduidelijk is, hoe het Rijswijkse subsidiegeld wordt besteed. Reden voor vragen aan het college van B & W. Een punt van zorg is het volgende voorbeeld: vanaf 1 januari 2016 komt ANBO landelijk het huurcontract van de Ottoburg niet na. De huur wordt nu door een andere partij betaald.
De PvdA-fractie wil weten of de subsidie naar de landelijke vereniging gaat. Ook stelt ze het college de vraag of wel wordt gecontroleerd of deze Rijswijkse subsidie wel ten goede komt aan de Rijswijkse ouderen.

“Vorig jaar heeft, volgens onze bronnen, de landelijke vereniging zich bij de gedwongen opheffing van de afdeling Rijswijk ruim 18.000 Euro gemeentelijk subsidiegeld toegeëigend. Geld, dat gereserveerd was om het jubileum van de afdeling Rijswijk te vieren en om nog andere activiteiten voor ouderen op te zetten. Wij vragen actie van het college om informatie in te winnen over de besteding van deze gelden? Zo nee, waarom niet,” aldus het de PvdA-fractie.

De PvdA-fractie wil dat de Raad voor 1 juni schriftelijk wordt geïnformeerd over de besteding van het gemeentelijke subsidiegeld dat aan de landelijke vereniging wordt overgemaakt.