In de Bogaard gaat op de schop

In de Bogaard is na de Lijnbaan in Rotterdam het oudste winkelcentrum van Nederland en werd in 1963 geopend door toenmalig burgemeester Archibald Bogaardt. Ruim een halve eeuw is het tijd voor een grondige aanpak. Tijdens de begrotingsbehandeling dinsdag 8 november gaan de raadsleden beslissen over de plannen en de twee miljoen euro voor In de Bogaard

Gesproken over de omvorming van een het Bogaardgebied naar een prettig verblijfsgebied met naast winkels ook horeca, ontspanning, groen en wonen. Om deze ambities vorm te geven investeren de eigenaren en ondernemers ongeveer 150 miljoen euro (voor zover nu reeds bekend).

Om de ambities in het openbaar gebied waar te maken, ook op korte termijn, investeert de gemeente in de Bogaard. Voor onder andere groen zoals extra gras, vergroenen van de pergola en plaatsen van verrijdbare plantenpakken, maar ook leuke zitplekken. Voor een deel wordt er gebruik gemaakt van bestaande exploitatiebudgetten, en er wordt € 100.000 extra vrijgemaakt.

Daarnaast investeert de gemeente in 2018 € 2,1 miljoen in de vergroening van het bogaardplein, waarmee het plein een stuk aantrekkelijker zal worden. Dat is goed nieuws voor heel het winkelcentrum In de Bogaard.