Zorgen over tekort aan sociale woningbouw

De PvdA-fractie in de Rijswijkse gemeenteraad maakt zich zorgen over het aanbod van sociale woningen in de gemeente. Al jaren hoort ongeveer 35% van de woningvoorraad tot de sociale sector, maar het aantal huishoudens dat voor zo’n woning in aanmerking komt is met 17% gestegen. De PvdA heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van B & W over de sociale woningvoorraad. In zijn antwoord geeft het college toe dat de druk op sociale huurhuizen groot is. Toch willen burgemeester en wethouders zich niet inzetten om het percentage goedkope woningen te laten stijgen.
Volgens de Rijswijkse PvdA worden mensen met een laag inkomen hierdoor genoodzaakt om een woning buiten de stad te zoeken.