Amal Rijswijk maakt de buurt schoon

De stichting Amal Rijswijk, gevormd door een aantal ouders van Marokkaanse afkomst, komt in actie op zaterdag 19 maart in het kader van Nederland Schoon. Kinderen tussen 6 en 12 jaar worden ingezet om op straat zwerfafval op te ruimen. Wat oudere jongeren gaan in de slag in een aantal tuintjes om te harken, te snoeien en om (groen)afval op te ruimen. Doel van de activiteit is om de jongeren er bewust van te maken dat er hulpbehoevende mensen zijn, en om hen te leren verantwoordelijkheid te nemen, discipline aan te leren, en om inlevingsvermogen en begrip te creëren naar ouderen. Na afloop zullen de kinderen en jongeren getrakteerd worden op een hapje en een drankje.
Meer over Amal is te vinden op de website.